Projekt Bezpieczny Dom

Ponad 700 tysięcy złotych dla tarnowskich DPS-ów

Oba prowadzone przez Gminę Miasta Tarnowa domy pomocy społecznej otrzymały wsparcie finansowe w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej: Pakiet społeczny. Bezpieczny Dom – Moduł II wsparcie kadry małopolskich domów pomocy społecznej.

Placówki przygotowały wnioski, które zostały wysoko ocenione przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, co przełożyło się na ponad 700-tysięczne dofinansowanie do ich działalności prowadzonej w warunkach pandemii COVID-19.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Czarna Droga został wsparty kwotą 232.650 zł. Grant zostanie przeznaczony na nagrody dla pracowników, którzy mieli bezpośredni kontakt z mieszkańcami placówki w okresie dużego zagrożenia wirusem SARS COV2, zatrudnienie dodatkowego personelu (3 etaty opiekunów na okres 3 miesięcy) oraz dofinansowanie w zakresie wykonania testów dla pracowników dotyczących zakażenia wirusem.

Dom Pomocy społecznej im. Świętego Brata Alberta otrzymał 503.757 zł. Podobnie jak w przypadku domu przy ul. Czarna droga środki te sfinansowane zostaną nagrody dla pracowników, dodatkowe etaty

(4 opiekunów na okres 3 miesięcy) oraz  dofinansowanie w zakresie wykonania testów dla pracowników placówki.

Obie placówki dysponują w sumie 151 miejscami dla osób wymagających całodobowej opieki i pomocy z uwagi na starszy wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność i nie są w stanie zapewnić sobie samodzielnego życia w środowisku domowym oraz wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Projekt grantowy „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej
w związku z zagrożeniem COVID-19” realizowany jest przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jego celem jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w domach pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego, tj. osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19, poprzez wsparcie instytucji w organizacji odpowiedniej opieki nad mieszkańcami.

Skip to content