Projekt NFZ

Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Czarna Droga 48
współrealizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie w ramach I naboru do projektu: 65 694,19 zł
Dofinansowanie w ramach II naboru do projektu: 60 108,96 zł

Skip to content