Oferta

Dom zapewnia usługi:

Opiekuńcze polegające na: 

 •  pomocy w podstawowych czynnościach samoobsługowych takich jak; toaleta, ubieranie, karmienie, kąpanie, załatwianie potrzeb fizjologicznych
Kuchnia w Domu
 •  pielęgnacji osób leżących przez całą dobę
 •  pomocy w załatwieniu spraw osobistych a w szczególności pomoc w utrzymaniu kontaktów z rodziną, zakupach, pisaniu listów, nawiązywaniu kontaktów ze środowiskiem, w kontaktach z instytucjami
 •  umożliwieniu mieszkańcom korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej świadczonej przez lekarza Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz opieki specjalistycznej realizowanej w Przychodniach Specjalistycznych.
 •  zapewnieniu mieszkańcom leków oraz różnego rodzaju środków pomocniczych

 Bytowe polegające na:

 • umożliwieniu zamieszkania w pokojach jedno i dwuosobowych
Pokój w DPS
Pokój w DPS
 • wyżywienie: cztery posiłki dziennie z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń dietetycznych
 • odzież i obuwie w miarę potrzeb
 •  utrzymanie czystości

Wspomagające polegające na:

 •  organizowanie i umożliwienie uczestnictwa w terapii zajęciowej poprzez różne formy: biblioterapia ( wypożyczanie i czytanie książek oraz codziennej prasy), muzykoterapia ( śpiew i słuchanie ulubionych piosenek), arteterapia ( terapia poprzez sztukę –malowanie, rysowanie, lepienie, wycinanie itp.), ergoterapia( prace porządkowe w pokojach oraz wokół Domu),
  Zajęcia terapeutyczne prowadzone są indywidualnie w pokojach mieszkańców oraz grupowo na świetlicach.
 • organizacja świąt i uroczystości okazjonalnych ( Wigilia, Wielkanoc, Święto pracownika socjalnego, zabawa karnawałowa i.t.p.)
 • organizowanie wycieczek i pielgrzymek,
 • organizacja i udział w imprezach integracyjnych,
 •  umożliwienie udziału w nabożeństwach i mszy św. w kaplicy na terenie Domu
Kaplica
 •  umożliwienie korzystania z sali rehabilitacyjnej wyposażonej w UGUL, gdzie stosowana jest kinezyterapia oraz fizykoterapia.
Skip to content