„Majówka” w ogrodzie Domu

Tradycyjnie, w miesiącu maju każdego roku mieszkańcy spotykają się w ogrodzie DPS aby wspólnie modlić się przy figurze Matki Boskiej.  Seniorzy bardzo chętnie uczestniczyli w nabożeństwie, wspólnie z kapelanem śpiewali Litanię do Matki Boskiej  oraz pieśni maryjne.

Skip to content